Амортизаційні відрахування

Амортизаційні відрахування з проектованого та базового екструдера не розраховуємо [_].

Амортизаційні відрахування з суміжного устаткування розраховуємо за формулою:

, (8.13)

де 0,15 та 0,25 запропоновані коефіцієнти річних амортизаційних відрахувань [_].

грн.,

грн..

Амортизаційні відрахування з будівель:

грн..

де 0,05 – коефіцієнт річної амортизації [_].

Поточні витрати на утримання і експлуатацію базового і спроектованого екструдера на рік, по статтях, представлені в таблиці 8.7.

Таблиця 8.7 – Поточні витрати на утримання та експлуатацію екструдера

Стаття Витрати на екструдер, грн.
базова нова
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату
Витрати на електроенергію
Витрати на утримання і поточний ремонт еструдера
Витрати на утримання і поточний ремонт будівель
Витрати на утримання і поточний ремонт КВП і А
Амортизаційні відрахування на суміжне устаткування
Амортизаційні відрахування на будівлі 843,75 843,75
Усього

3154745040374135.html
3154893028508382.html
    PR.RU™