Задача №2. Визначення доз радіації, які можуть отримати люди.

Вихідні дані.

Відстань до АЕС: R=14км;

швидкіст вітру: V=2 м/с;

перший вимір рівня радіації: Pпоч.=8 P/год.;

коефіцієнт ослаблення будівлі, де працюють люди: Косл.буд.=6;

коефіцієнт ослаблення захисних споруд: Косл.зах.соруд=140;

коефіцієнт ослаблення транспортного засобу, на якому евакуюються люди:

Косл.транс.=2;

довжина маршруту в зоні радіаційного зараження: L=9 км;

середня швидкість автоколони: Vшвид.автокол.=60км/год;

швидкість руху пішої колони: Vрух.п.=4 км/год;

установлена доза радіації: Дуст.=2Р .

Задача №1. Визначення зони РЗ, в яку потрапив об’єкт.

Розв’язання.

1. Визначимо час початку зараження території об’єкта:

tпоч.=R/V=14000/3=4666.7(c)=1.296(год)

2. Розрахуємо рівень радіації на 1 годину після початку аварії:

Р1=Рпоч.*tпоч.0,4=7*1,2960,4=7,76 (Р/год)

3. Визначаємо зону РЗ, в яку потрапив об’єкт:

Згідно з малюнком об’єкт потрапив у зону В.

Висновок: об’єкт потрапив у зону В – небезпечного зараження.

Задача №2. Визначення доз радіації, які можуть отримати люди.

Розв’язання.

1. Визначаємо дозу радіації, яку можуть отримати робітники за повну робочу

зміну (8год), якщо почнуть роботу з початку зараження об’єкта.

Дбуд.=Р1*(tкін.0,6-tпоч.0,6)/0,6*Косл.буд.=7,76*(9,2960,6-1,2960,6)/0,6*6=5,15, де

2. Визначаємо дозу радіації, якуможуть отримати люди за час перебування в

захисній споруді протягом 24 годин.

Дзах.=Р1*(tкін.0,6-tпоч.0,6)/0,6*Кзах.=7,76*(25,2960,6-1,2960,6)/0,6*160=0,53, де

3. Визначаємо дозу радіації, якуможуть отримати люди під час евакуації,

якщо вони почнуть рух з моменту початку зараження об’єкту.

а) під час маршу пішою колоною:

Девак.п.=Рпоч.*L/2*Косл.п.*Vрух.п.=7*9/2*1*4=7,87(Р)

б) під час маршу автомобільної колони:

Девак.тр.=Рпоч.*L/2*Косл.тр.*Vрух.тр.=7*9/2*2*60=0,263(Р)

Висновки:

1) при установленій дозі радіації Дуст.=2Р працювати на робочих місцях

повну зміну, а також евакуюватись із зони РЗ пішки недопустимо;

2) можливими способами захисту людей є укриття в захисних спорудах або

евакуація на автомобілях.


3157078519061791.html
3157138761308807.html
    PR.RU™